Giai điệu tự hào Tháng 1/2015 – Full video ngày 30/1/2015


[Giai dieu tu hao so 12 – Giai dieu tu hao thang 1/2015 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 31/1/2015 Youtube] Giai điệu tự hào số 12 Tháng 1/2015 phát sóng vào 20h thứ sáu ngày 31/1/2015 trên VTV1 chủ đề Cung đàn đất nước giới thiệu đến khán giả 6 ca khúc quenĐọc tiếp “Giai điệu tự hào Tháng 1/2015 – Full video ngày 30/1/2015”

Giai điệu tự hào Tháng 12/2014 – Full video ngày 26/12/2014


[Giai dieu tu hao so 10 – Giai dieu tu hao thang 12/2014 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 26/12/2014 Youtube] Giai điệu tự hào số 11 Tháng 12/2014 phát sóng vào 20h thứ sáu ngày 26/12/2014 trên VTV1 chủ đề Vì nhân dân quên mình giới thiệu đến khán giả 6Đọc tiếp “Giai điệu tự hào Tháng 12/2014 – Full video ngày 26/12/2014”

Giai điệu tự hào số 10 – Full video ngày 28/11/2014


[Giai dieu tu hao so 10 – Giai dieu tu hao thang 11/2014 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 28/11/2014 Youtube] Giai điệu tự hào số 10 Tháng 11/2014 phát sóng vào 20h thứ sáu ngày 28/11/2014 trên VTV1 chủ đề Tình đất đỏ miền Đông giới thiệu đến khán giả 6Đọc tiếp “Giai điệu tự hào số 10 – Full video ngày 28/11/2014”

Giai điệu tự hào số 9 Tháng 10/2014 – Full video


[Giai dieu tu hao so 9 – Giai dieu tu hao thang 10/2014 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 31/10/2014 Youtube] Giai điệu tự hào số 9 Tháng 10/2014 phát sóng vào 20h thứ sáu ngày 26/9/2014 trên VTV1 chủ đề Người Hà Nội  giới thiệu đến khán giả 6 ca khúcĐọc tiếp “Giai điệu tự hào số 9 Tháng 10/2014 – Full video”

Giai điệu tự hào số 8 – Full video ngày 26/9/2014


[Giai dieu tu hao so 8 – Giai dieu tu hao thang 9/2014 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 26/9/2014 Youtube] Giai điệu tự hào số 8 Tháng 9/2014 phát sóng vào 20h thứ sáu ngày 26/9/2014 trên VTV1 chủ đề Bài ca hy vọng giới thiệu đến khán giả 6 caĐọc tiếp “Giai điệu tự hào số 8 – Full video ngày 26/9/2014”

Giai điệu tự hào số 7 – Full video ngày 29/8/2014


[Giai dieu tu hao so 7 – Giai dieu tu hao thang 8/2014 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 29/8/2014 Youtube] Giai điệu tự hào số 7 phát sóng vào 20h ngày 29/8/2014 trên VTV1 chủ đề Tình ta biển bạc đồng xanh với 6 ca khúc song ca hay nhấtĐọc tiếp “Giai điệu tự hào số 7 – Full video ngày 29/8/2014”

Giai điệu tự hào số 6 – Full video ngày 26/7/2014


[Giai dieu tu hao so 6 – Giai dieu tu hao thang 7/2014 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 26/7/2014 Youtube] Giai điệu tự hào số 6 phát sóng vào 20h ngày 26/7/2014 trên VTV1 chủ đề Xa khơi với những bản tình ca về quê hương đất nước, về biểnĐọc tiếp “Giai điệu tự hào số 6 – Full video ngày 26/7/2014”

Giai điệu tự hào số 5 – Full video ngày 31/5/2014


[Giai dieu tu hao so 5 – Giai dieu tu hao thang 5/2014 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 31/5/2014 Youtube] Giai điệu tự hào số 5 phát sóng vào 20h ngày 31/5/2014 trên VTV1 với chủ đề Bé bé bằng bông mang khán giả trở về tuổi thơ qua cácĐọc tiếp “Giai điệu tự hào số 5 – Full video ngày 31/5/2014”

Giai điệu tự hào số 4 – Full video ngày 26/4/2014


[Giai dieu tu hao so 4 – Giai dieu tu hao thang 4/2014 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 26/4/2014 Youtube] Giai điệu tự hào số 4 phát sóng vào 20h ngày 30/3/2014 trên VTV1 với chủ đề Ăn no đánh thắng đánh dấu kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐiệnĐọc tiếp “Giai điệu tự hào số 4 – Full video ngày 26/4/2014”

Giai điệu tự hào số 3 – Full video ngày 30/3/2014


[Giai dieu tu hao – Giai dieu tu hao thang 3/2014 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 30/3/2014 Youtube] Giai điệu tự hào số 3 phát sóng vào 20h ngày 30/3/2014 trên VTV1 với chủ đề Rừng cây, đời người. >> Xem FULL video clip Giai điệu tự hào: Video clipĐọc tiếp “Giai điệu tự hào số 3 – Full video ngày 30/3/2014”