[Chung kết X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 21 – Full video ngày 19/10/2014


[X Factor Viet Nam Tap 21 – Full video clip chung ket Nhan to bi an Tap 21 Liveshow 9 – Xem X factor Nhan to bi an ngay 19/10/2014 Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 21 – Tập cuối chung kết Liveshow 9  phát sóng lúc 21g10 ngày 19/10/2014 trên kênh VTV3. >> XemĐọc tiếp “[Chung kết X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 21 – Full video ngày 19/10/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 20 – Full video bán kết ngày 12/10/2014


[X Factor Viet Nam Tap 20 – Full video clip Ban ket Nhan to bi an Tap 20 Liveshow 8 – Xem X factor Nhan to bi an ngay 12/10/2014 Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 20 – Bán kết Liveshow 8  phát sóng lúc 21g10 ngày 12/10/2014 trên kênh VTV3. >> Xem full videoĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 20 – Full video bán kết ngày 12/10/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 19 – Full video ngày 28/9/2014


[X Factor Viet Nam Tap 19 – Full video clip Nhan to bi an Tap 189 Liveshow 7 – X factor Nhan to bi an ngay 14/9/2014 – Xem  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 19 – Tập 7 Vòng Liveshow – Chặng đua khắc nghiệt, phát sóng lúcĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 19 – Full video ngày 28/9/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 18 – Full video ngày 14/9/2014


[X Factor Viet Nam Tap 18 – Full video clip Nhan to bi an Tap 18  Liveshow 6 – X factor Nhan to bi an ngay 14/9/2014 – Xem  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 18 – Tập 6 Vòng Liveshow – Chặng đua khắc nghiệt, phát sóng lúcĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 18 – Full video ngày 14/9/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 17 – Full video ngày 31/8/2014


[X Factor Viet Nam Tap 17 – Full video clip Nhan to bi an Tap 17  Liveshow 5 – X factor Nhan to bi an ngay 31/8/2014 – Xem  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 17 – Tập 5 Vòng Liveshow – Chặng đua khắc nghiệt, phát sóng lúcĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 17 – Full video ngày 31/8/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 16 – Full video ngày 24/8/2014


[X Factor Viet Nam Tap 16 – Full video clip Nhan to bi an Tap 16  Liveshow 4 – X factor Nhan to bi an ngay 24/8/2014 – Xem  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 16 – Tập 4 Vòng Liveshow – Chặng đua khắc nghiệt, phát sóng lúcĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 16 – Full video ngày 24/8/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 15 – Full video ngày 17/8/2014


[X Factor Viet Nam Tap 15 – Full video clip Nhan to bi an Tap 15 Vong Liveshow – X factor Nhan to bi an ngay 17/8/2014 – Xem  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 15 – Tập 3 Vòng Liveshow – Chặng đua khắc nghiệt, phát sóng lúcĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 15 – Full video ngày 17/8/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 14 – Full video ngày 10/8/2014


[X Factor Viet Nam Tap 14 – Nhan to bi an Tap 14 Vong Liveshow – X factor Nhan to bi an ngay 10/8/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 13 – Tập 1  Vòng Liveshow – Chặng đua khắc nghiệt, phát sóng lúcĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 14 – Full video ngày 10/8/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 13 – Full video ngày 27/7/2014


[X Factor Viet Nam Tap 13 – Nhan to bi an Tap 13 Vong Lo dien – X factor Nhan to bi an ngay 27/7/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 13 – Tập 1  Vòng Liveshow – Chặng đua khắc nghiệt, phát sóngĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 13 – Full video ngày 27/7/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 12 – Full video ngày 20/7/2014


[X Factor Viet Nam Tap 12 – Nhan to bi an Tap 12 Vong Lo dien – X factor Nhan to bi an ngay 20/7/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 12 – Tập 2  Vòng Lộ diện, phát sóng lúc 21g10 ngày 20/7/2014Đọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 12 – Full video ngày 20/7/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 11 – Full video ngày 13/7/2014


[X Factor Viet Nam Tap 11 – Nhan to bi an Tap 11 Vong Lo dien – X factor Nhan to bi an ngay 13/7/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 11 – Tập 1  Vòng Lộ diện, phát sóng lúc 21g10 ngày 13/7/2014Đọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 11 – Full video ngày 13/7/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 10 – Full video ngày 29/6/2014


[X Factor Viet Nam Tap 9 – Nhan to bi an Tap 10 Vong Tranh dau 2 – X factor Nhan to bi an ngay 29/6/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 10 – Tập 4 Thử thách ghế nóng Vòng Tranh đấu 2,Đọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 10 – Full video ngày 29/6/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 9 – Full video ngày 22/6/2014


[X Factor Viet Nam Tap 9 – Nhan to bi an Tap 9 Vong Tranh dau 2 – X factor Nhan to bi an ngay 22/6/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 9 – Tập 3 Thử thách ghế nóngĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 9 – Full video ngày 22/6/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 8 – Full video ngày 15/6/2014


[X Factor Viet Nam Tap 8 – Nhan to bi an Tap 8 Vong Tranh dau 2 – X factor Nhan to bi an ngay 15/6/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 8 – Tập Thử thách ghế nóng VòngĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 8 – Full video ngày 15/6/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 7 – Full video ngày 8/6/2014


[X Factor Viet Nam Tap 7 – Nhan to bi an Tap 7 Vong Tranh dau 2 – X factor Nhan to bi an ngay 8/6/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 7 – Tập Thử thách ghế nóng VòngĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 7 – Full video ngày 8/6/2014”