[Chung kết] Vũ điệu đam mê Tập 14 ngày 28/12/2013 – Full video


[Vu dieu dam me Tap 14 – Chung ket Vu dieu dam me ngay 28/12/2013 – Liveshow 11 Got to dace Vietnam Tap 14 – Ket qua chung ket Got to dance Vietnam ngay 28/12/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance] Vũ điệu đam mê – Got to danceĐọc tiếp “[Chung kết] Vũ điệu đam mê Tập 14 ngày 28/12/2013 – Full video”

Vũ điệu đam mê Tập 12 Liveshow 9 ngày 14/12/2013 – Full video


[Vu dieu dam me Tap 12 – Vong doi dau Vu dieu dam me ngay 14/12/2013 – Liveshow 9 Got to dace Vietnam Tap 12 – Got to dance Vietnam ngay 14/12/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance] Vũ điệu đam mê – Got to dance Tập 12 –Đọc tiếp “Vũ điệu đam mê Tập 12 Liveshow 9 ngày 14/12/2013 – Full video”

Vũ điệu đam mê Tập 11 Liveshow 8 – Full video ngày 7/12/2013


[Vu dieu dam me Tap 11 – Vong doi dau Vu dieu dam me ngay 7/12/2013 – Liveshow 8 Got to dace Vietnam Tap 11 – Got to dance Vietnam ngay 7/12/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance] Vũ điệu đam mê – Got to dance Tập 11 –Đọc tiếp “Vũ điệu đam mê Tập 11 Liveshow 8 – Full video ngày 7/12/2013”

Vũ điệu đam mê Tập 10 ngày 30/11/2013 – Full video


[Vu dieu dam me Tap 10 – Vong doi dau Vu dieu dam me ngay 30/11/2013 – Liveshow 7 Got to dace Vietnam Tap 10 – Got to dance Vietnam ngay 30/11/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance] Vũ điệu đam mê – Got to dance Tập 10 –Đọc tiếp “Vũ điệu đam mê Tập 10 ngày 30/11/2013 – Full video”

Vũ điệu đam mê Tập 9 Liveshow 6 ngày 23/11/2013 – Full video


[Vu dieu dam me Tap 9 – Vong doi dau Vu dieu dam me ngay 23/11/2013 – Liveshow 6 Got to dace Vietnam Tap 9 – Got to dance Vietnam ngay 23/11/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance] Vũ điệu đam mê – Got to dance Tập 9 –Đọc tiếp “Vũ điệu đam mê Tập 9 Liveshow 6 ngày 23/11/2013 – Full video”

Vũ điệu đam mê Tập 8 Liveshow 5 ngày 16/11/2013 – Full video


[Vu dieu dam me Tap 8 – Vong doi dau Vu dieu dam me ngay 16/11/2013 – Liveshow 5 Got to dace Vietnam Tap 8 – Got to dance Vietnam ngay 16/11/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance] Vũ điệu đam mê – Got to dance Tập 8 diễnĐọc tiếp “Vũ điệu đam mê Tập 8 Liveshow 5 ngày 16/11/2013 – Full video”

Vũ điệu đam mê Tập 7 Liveshow 4 ngày 9/11/2013 – Full video


[Vu dieu dam me Tap 7 – Vong doi dau Vu dieu dam me ngay 9/11/2013 – Liveshow 4 Got to dace Vietnam Tap 7 – Got to dance Vietnam ngay 9/11/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance] Vũ điệu đam mê – Got to dance Tập 7 diễnĐọc tiếp “Vũ điệu đam mê Tập 7 Liveshow 4 ngày 9/11/2013 – Full video”

Vũ điệu đam mê Tập 6 ngày 2/11/2013 – Full video


[Vu dieu dam me Tap 6 – Vong doi dau Vu dieu dam me ngay 2/11/2013 – Liveshow 3 Got to dace Vietnam Tap 6 – Got to dance Vietnam ngay 2/11/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance] Vũ điệu đam mê – Got to dance Tập 6 diễnĐọc tiếp “Vũ điệu đam mê Tập 6 ngày 2/11/2013 – Full video”

Vũ điệu đam mê Tập 5 ngày 26/10/2013 – Full video


[Vu dieu dam me Tap 5 – Vong doi dau Vu dieu dam me ngay 26/10/2013 – Liveshow 2 Got to dace Vietnam Tap 5 – Got to dance Vietnam ngay 26/10/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance] Vũ điệu đam mê – Got to dance Tập 5 diễnĐọc tiếp “Vũ điệu đam mê Tập 5 ngày 26/10/2013 – Full video”

Vũ điệu đam mê Tập 4 ngày 19/10/2013 – Full video Liveshow 1


[Vu dieu dam me Tap 4 – Vong doi dau Vu dieu dam me ngay 4/10/2013 – Liveshow 1 Got to dace Vietnam Tap 4 – Got to dance Vietnam ngay 19/10/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance]  Vũ điệu đam mê – Got to dance Tập 4 diễnĐọc tiếp “Vũ điệu đam mê Tập 4 ngày 19/10/2013 – Full video Liveshow 1”

Vũ điệu đam mê Tập 3 ngày 28/9/2013 – Full video Got to dance


[Vu dieu dam me Tap 3 – Vu dieu dam me ngay 28/9/2013 – Got to dace Vietnam Tap 3 – Got to dance Vietnam ngay 28/9/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance] Vũ điệu đam mê – Got to dance Tập 3 phát sóng lúc 21h ngày 28/9/2013Đọc tiếp “Vũ điệu đam mê Tập 3 ngày 28/9/2013 – Full video Got to dance”

Vũ điệu đam mê Got to dance Tập 2 ngày 21/9/2013 – Full video


[Vu dieu dam me Tap 2 – Vu dieu dam me ngay 21/9/2013 – Got to dace Vietnam Tap 2 – Got to dance Vietnam ngay 21/9/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance] Vũ điệu đam mê – Got to dance Tập 2 phát sóng lúc 21h ngày 21/9/2013Đọc tiếp “Vũ điệu đam mê Got to dance Tập 2 ngày 21/9/2013 – Full video”

Vũ điệu đam mê Got to dance Tập 1 ngày 14/9/2013 – Full video


[Vu dieu dam me Tap 1 – Vu dieu dam me ngay 14/9/2013 – Got to dace Vietnam Tap 1 – Got to dance Vietnam ngay 14/9/2013 – Xem full video clip Vu dieu dam me got to dance] Vũ điệu đam mê – Got to dance Tập 1 phát sóng lúc 21h ngày 14/9/2013Đọc tiếp “Vũ điệu đam mê Got to dance Tập 1 ngày 14/9/2013 – Full video”