[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 15 – Full video ngày 17/8/2014


[X Factor Viet Nam Tap 15 – Full video clip Nhan to bi an Tap 15 Vong Liveshow – X factor Nhan to bi an ngay 17/8/2014 – Xem  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 15 – Tập 3 Vòng Liveshow – Chặng đua khắc nghiệt, phát sóng lúcĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 15 – Full video ngày 17/8/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 14 – Full video ngày 10/8/2014


[X Factor Viet Nam Tap 14 – Nhan to bi an Tap 14 Vong Liveshow – X factor Nhan to bi an ngay 10/8/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 13 – Tập 1  Vòng Liveshow – Chặng đua khắc nghiệt, phát sóng lúcĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 14 – Full video ngày 10/8/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 13 – Full video ngày 27/7/2014


[X Factor Viet Nam Tap 13 – Nhan to bi an Tap 13 Vong Lo dien – X factor Nhan to bi an ngay 27/7/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 13 – Tập 1  Vòng Liveshow – Chặng đua khắc nghiệt, phát sóngĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 13 – Full video ngày 27/7/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 12 – Full video ngày 20/7/2014


[X Factor Viet Nam Tap 12 – Nhan to bi an Tap 12 Vong Lo dien – X factor Nhan to bi an ngay 20/7/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 12 – Tập 2  Vòng Lộ diện, phát sóng lúc 21g10 ngày 20/7/2014Đọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 12 – Full video ngày 20/7/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 11 – Full video ngày 13/7/2014


[X Factor Viet Nam Tap 11 – Nhan to bi an Tap 11 Vong Lo dien – X factor Nhan to bi an ngay 13/7/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 11 – Tập 1  Vòng Lộ diện, phát sóng lúc 21g10 ngày 13/7/2014Đọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 11 – Full video ngày 13/7/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 10 – Full video ngày 29/6/2014


[X Factor Viet Nam Tap 9 – Nhan to bi an Tap 10 Vong Tranh dau 2 – X factor Nhan to bi an ngay 29/6/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 10 – Tập 4 Thử thách ghế nóng Vòng Tranh đấu 2,Đọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 10 – Full video ngày 29/6/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 9 – Full video ngày 22/6/2014


[X Factor Viet Nam Tap 9 – Nhan to bi an Tap 9 Vong Tranh dau 2 – X factor Nhan to bi an ngay 22/6/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 9 – Tập 3 Thử thách ghế nóngĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 9 – Full video ngày 22/6/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 8 – Full video ngày 15/6/2014


[X Factor Viet Nam Tap 8 – Nhan to bi an Tap 8 Vong Tranh dau 2 – X factor Nhan to bi an ngay 15/6/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 8 – Tập Thử thách ghế nóng VòngĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 8 – Full video ngày 15/6/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 7 – Full video ngày 8/6/2014


[X Factor Viet Nam Tap 7 – Nhan to bi an Tap 7 Vong Tranh dau 2 – X factor Nhan to bi an ngay 8/6/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 7 – Tập Thử thách ghế nóng VòngĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 7 – Full video ngày 8/6/2014”

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 6 – Full video ngày 25/5/2014


[X Factor Viet Nam Tap 6 – Nhan to bi an Tap 6 Vong Tranh dau – X factor Nhan to bi an ngay 25/5/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor Youtube]  X-Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn tập 6 – Tập 2 vòng Tranh đấu 1, phátĐọc tiếp “[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 6 – Full video ngày 25/5/2014”