Việt Nam Idol Gala Chung kết trao giải – Full video Tập 20 ngày 11/5/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 20 ngay 11/5/2014 – Gala chung ket Vietnam Idol 2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 20 gala chung ket trao giai – Full Tap 20 Vietnam Idol ngay 11/5/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 20 –  Gala Chung kếtĐọc tiếp “Việt Nam Idol Gala Chung kết trao giải – Full video Tập 20 ngày 11/5/2014”

Việt Nam Idol Gala 8 Chung kết – Full video Tập 19 ngày 4/5/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 19 ngay 4/5/2014 – Gala chung ket Vietnam Idol 2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 19  Gala 8 – Full Tap 19 Vietnam Idol ngay 4/5/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 19 –  Gala 8 sẽ được truyền hìnhĐọc tiếp “Việt Nam Idol Gala 8 Chung kết – Full video Tập 19 ngày 4/5/2014”

Việt Nam Idol Kết quả Gala 7 – Full video Tập 18 ngày 27/4/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 18 ngay 27/4/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 18 ket qua Gala 7 – Full Tap 18 Vietnam Idol ngay 27/4/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 18 – Kết quả Gala 7 sẽ được truyền hình trực tiếp vàoĐọc tiếp “Việt Nam Idol Kết quả Gala 7 – Full video Tập 18 ngày 27/4/2014”

Việt Nam Idol Gala 7 – Full video Tập 17 ngày 20/4/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 17 ngay 20/4/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 17 Gala 7 – Full Tap 17 Vietnam Idol ngay 17/4/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 17 – Gala 7 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00 ngày 20/4/2014Đọc tiếp “Việt Nam Idol Gala 7 – Full video Tập 17 ngày 20/4/2014”

Việt Nam Idol Kết quả Gala 6 – Full video Tập 16 ngày 13/4/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 16 ngay 13/4/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 16 Ket qua Gala 6 – Full Tap 16 Vietnam Idol ngay 13/3/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 16 – Đêm công bố kết quả Gala 6 sẽ được truyền hìnhĐọc tiếp “Việt Nam Idol Kết quả Gala 6 – Full video Tập 16 ngày 13/4/2014”

Việt Nam Idol Gala 6 – Full video Tập 15 ngày 6/4/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 15 ngay 6/4/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 15 Gala 6 – Full Tap 15 Vietnam Idol ngay 6/42014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 15 – Gala 6 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00 ngày 6/4/2014Đọc tiếp “Việt Nam Idol Gala 6 – Full video Tập 15 ngày 6/4/2014”

Việt Nam Idol Kết quả Gala 5 – Full video Tập 14 ngày 30/3/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 14 ngay 30/3/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 12 Ket qua Gala 5 – Full Tap 14 Vietnam Idol ngay 30/3/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 14 – Đêm công bố kết quả Gala 5 sẽ được truyền hìnhĐọc tiếp “Việt Nam Idol Kết quả Gala 5 – Full video Tập 14 ngày 30/3/2014”

Việt Nam Idol Tập 13 Gala 5 – Full video ngày 23/3/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 13 ngay 23/3/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 13 Gala 5 – Full Tap 13 Vietnam Idol ngay 23/3/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 13 – Gala 5 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00 ngày 23/3/2014Đọc tiếp “Việt Nam Idol Tập 13 Gala 5 – Full video ngày 23/3/2014”

Việt Nam Idol Kết quả Gala 4 Tập 12 – Full video ngày 16/3/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 12 ngay 16/3/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 12 Ket qua Gala 4 – Full Tap 12 Vietnam Idol ngay 16/3/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 12 – Đêm công bố kết quả Gala 4 sẽ được truyền hìnhĐọc tiếp “Việt Nam Idol Kết quả Gala 4 Tập 12 – Full video ngày 16/3/2014”

Vietnam Idol Tập 11 Gala 4 ngày 9/3/2014 – Full video


[Vienam Idol 2013 Tap 11 ngay 9/3/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 11 Gala 4 – Full Tap 11 Vietnam Idol ngay 9/3/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 11 – Gala 4 chủ đề “Sống hết mình” sẽ được truyền hình trực tiếpĐọc tiếp “Vietnam Idol Tập 11 Gala 4 ngày 9/3/2014 – Full video”

Vietnam Idol 2013 Tập 10 Kết quả Gala 3 – Full video ngày 2/3/2013


[Vienam Idol 2013 Tap 10 ngay 2/3/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 10 Gala 3 – Full Tap 10 Vietnam Idol ngay 2/3/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 10 – Đêm công bố kết quả Gala 3 sẽ được truyền hình trực tiếpĐọc tiếp “Vietnam Idol 2013 Tập 10 Kết quả Gala 3 – Full video ngày 2/3/2013”

Vietnam Idol 2013 Tập 9 Gala 3 – Full video ngày 23/2/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 9 ngay 23/2/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 9 Gala 3 – Full Tap 9 Vietnam Idol ngay 23/2/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 9 – Gala 3 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00 ngày 23/2/2014Đọc tiếp “Vietnam Idol 2013 Tập 9 Gala 3 – Full video ngày 23/2/2014”

Vietnam Idol 2013 Tập 8 Kết quả Gala 2 – Full video ngày 16/2/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 8 ngay 16/2/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 8 cong bo ket qua Gala 2 – Full Tap 8 Vietnam Idol ngay 16/2/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 8 – Đêm công bố kết quả Gala 2 sẽ đượcĐọc tiếp “Vietnam Idol 2013 Tập 8 Kết quả Gala 2 – Full video ngày 16/2/2014”

Vietnam Idol 2013 Tập 7 Gala 2 – Full video ngày 9/2/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 7 ngay 9/2/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 7 Gala 2 – Full Tap 7 Vietnam Idol ngay 26/1/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 7 – Gala 2 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00 ngày 9/2/2014Đọc tiếp “Vietnam Idol 2013 Tập 7 Gala 2 – Full video ngày 9/2/2014”

Vietnam Idol 2013 Tập 6 Kết quả Gala 1 – Full video ngày 19/1/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 6 ngay 19/1/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 6 ket qua Gala 1 – Full Tap 6 Vietnam Idol ngay 19/1/2014]  Thần tượng Âm nhạc 2013 – Vietnam Idol 2013 Tập 6 – Đêm công bố kết quả Gala 1 sẽ được truyền hìnhĐọc tiếp “Vietnam Idol 2013 Tập 6 Kết quả Gala 1 – Full video ngày 19/1/2014”