[Chung kết trao giải] Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 10 &11 – Full video


[Tuyet dinh tranh tai Tap 10 – Xem Chung ket Tuyet dinh tranh tai ngay 21/6/2014 – Video clip Tuyet dinh tranh tai Youtube]  Tuyệt đỉnh tranh tài là cuộc thi âm nhạc của 10 ca sĩ nổi tiếng Vpop. Đêm chung kết Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 10 phát sóng ngày 21/6/2014. Kết quả ChungĐọc tiếp “[Chung kết trao giải] Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 10 &11 – Full video”

Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 9 – Full video ngày 14/6/2014


[Tuyet dinh tranh tai Tap 9 – Xem Tuyet dinh tranh tai ngay 14/6/2014 – Video clip Tuyet dinh tranh tai Youtube]  Tuyệt đỉnh tranh tài là cuộc thi âm nhạc của 10 ca sĩ nổi tiếng Vpop sẽ lên sóng lúc 21h trên HTV7, HN1, DRT1 và Giải trí TV. Tuyệt đỉnh tranh tài TậpĐọc tiếp “Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 9 – Full video ngày 14/6/2014”

Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 8 – Full video ngày 7/6/2014


[Tuyet dinh tranh tai Tap 8 – Xem Tuyet dinh tranh tai ngay 7/6/2014 – Video clip Tuyet dinh tranh tai Youtube]  Tuyệt đỉnh tranh tài là cuộc thi âm nhạc của 10 ca sĩ nổi tiếng Vpop sẽ lên sóng lúc 21h trên HTV7, HN1, DRT1 và Giải trí TV. Tuyệt đỉnh tranh tài TậpĐọc tiếp “Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 8 – Full video ngày 7/6/2014”

Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 7 – Full video ngày 31/5/2014


[Tuyet dinh tranh tai Tap 7 – Xem Tuyet dinh tranh tai ngay 31/5/2014 – Video clip Tuyet dinh tranh tai Youtube]  Tuyệt đỉnh tranh tài là cuộc thi âm nhạc của 10 ca sĩ nổi tiếng Vpop sẽ lên sóng lúc 21h trên HTV7, HN1, DRT1 và Giải trí TV. Tuyệt đỉnh tranh tài TậpĐọc tiếp “Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 7 – Full video ngày 31/5/2014”

Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 6 – Full video ngày 24/5/2014


[Tuyet dinh tranh tai Tap 6 – Xem Tuyet dinh tranh tai ngay 24/5/2014 – Video clip Tuyet dinh tranh tai Youtube]  Tuyệt đỉnh tranh tài là cuộc thi âm nhạc của 10 ca sĩ nổi tiếng Vpop sẽ lên sóng lúc 21h trên HTV7, HN1, DRT1 và Giải trí TV. Tuyệt đỉnh tranh tài TậpĐọc tiếp “Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 6 – Full video ngày 24/5/2014”

Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 5 – Full video ngày 17/5/2014


[Tuyet dinh tranh tai Tap 5 – Xem Tuyet dinh tranh tai ngay 17/5/2014 – Video clip Tuyet dinh tranh tai Youtube]  Tuyệt đỉnh tranh tài là cuộc thi âm nhạc của 10 ca sĩ nổi tiếng Vpop sẽ lên sóng lúc 21h trên HTV7, HN1, DRT1 và Giải trí TV. Tuyệt đỉnh tranh tài TậpĐọc tiếp “Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 5 – Full video ngày 17/5/2014”

Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 4 – Full video ngày 10/5/2014


[Tuyet dinh tranh tai Tap 4 – Xem Tuyet dinh tranh tai ngay 10/5/2014 – Video clip Tuyet dinh tranh tai Youtube]  Tuyệt đỉnh tranh tài là cuộc thi âm nhạc của 10 ca sĩ nổi tiếng Vpop sẽ lên sóng lúc 21h trên HTV7, HN1, DRT1 và Giải trí TV. Tuyệt đỉnh tranh tài TậpĐọc tiếp “Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 4 – Full video ngày 10/5/2014”

Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 3 – Full video ngày 3/5/2014


[Tuyet dinh tranh tai Tap 3 – Xem Tuyet dinh tranh tai ngay 3/5/2014 – Video clip Tuyet dinh tranh tai Youtube]  Tuyệt đỉnh tranh tài là cuộc thi âm nhạc của 10 ca sĩ nổi tiếng Vpop sẽ lên sóng lúc 21h trên HTV7, HN1, DRT1 và Giải trí TV. Tuyệt đỉnh tranh tài TậpĐọc tiếp “Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 3 – Full video ngày 3/5/2014”

Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 2 – Full video ngày 26/4/2014


[Tuyet dinh tranh tai Tap 2 – Xem Tuyet dinh tranh tai ngay 26/4/2014 – Video clip Tuyet dinh tranh tai Youtube]  Tuyệt đỉnh tranh tài là cuộc thi âm nhạc của 10 ca sĩ nổi tiếng Vpop sẽ lên sóng lúc 21h trên HTV7, HN1, DRT1 và Giải trí TV. Tuyệt đỉnh tranh tài TậpĐọc tiếp “Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 2 – Full video ngày 26/4/2014”

Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 1 – Full video ngày 19/4/2014


[Tuyet dinh tranh tai Tap 1 – Xem Tuyet dinh tranh tai ngay 19/4/2014 – Video clip Tuyet dinh tranh tai Youtube]  Tuyệt đỉnh tranh tài là cuộc thi âm nhạc của 10 ca sĩ nổi tiếng Vpop sẽ lên sóng lúc 21h trên HTV7, HN1, DRT1 và Giải trí TV. Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 1Đọc tiếp “Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 1 – Full video ngày 19/4/2014”