[Chung kết] Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 12 – Full video ngày 27/9/2014


[Chung ket Toi la nguoi chien thang 2014 Tap 12 – Full video clip chung ket Toi la nguoi chien thang 2014 Youtube – Xem Toi la nguoi chien thang ngay 27/9/2014]  Gameshow Tôi Là Người Chiến Thắng 2014 – The Winner Is 2014  mùa 2 Tập 12 – Đêm thi chung kết do Đài TruyềnĐọc tiếp “[Chung kết] Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 12 – Full video ngày 27/9/2014”

Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 11 – Full video ngày 20/9/2014


[Toi la nguoi chien thang 2014 Tap 11 – Full video clip tu ket 3 Toi la nguoi chien thang 2014 Youtube – Xem Toi la nguoi chien thang ngay 20/9/2014]  Gameshow Tôi Là Người Chiến Thắng 2014 – The Winner Is 2014  mùa 2 Tập 10 – Tứ kết 3  do Đài Truyền hình TP.HCMĐọc tiếp “Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 11 – Full video ngày 20/9/2014”

Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 10 – Full video ngày 13/9/2014


[Toi la nguoi chien thang 2014 Tap 10 – Full video clip tu ket 2 Toi la nguoi chien thang 2014 Youtube – Xem Toi la nguoi chien thang ngay 13/9/2014]  Gameshow Tôi Là Người Chiến Thắng 2014 – The Winner Is 2014  mùa 2 Tập 10 – Tứ kết 2  do Đài Truyền hình TP.HCMĐọc tiếp “Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 10 – Full video ngày 13/9/2014”

Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 9 – Full video ngày 6/9/2014


[Toi la nguoi chien thang 2014 Tap 9 – Full video clipToi la nguoi chien thang 2014 Youtube – Xem Toi la nguoi chien thang ngay 6/9/2014]  Gameshow Tôi Là Người Chiến Thắng 2014 – The Winner Is 2014  mùa 2 Tập 9 do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Đông Tây Promotion phối hợpĐọc tiếp “Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 9 – Full video ngày 6/9/2014”

Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 8 – Full video ngày 30/8/2014


[Toi la nguoi chien thang 2014 Tap 8 – Full video clipToi la nguoi chien thang 2014 Youtube – Xem Toi la nguoi chien thang ngay 30/8/2014]  Gameshow Tôi Là Người Chiến Thắng 2014 – The Winner Is 2014  mùa 2 Tập 8 do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Đông Tây Promotion phối hợpĐọc tiếp “Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 8 – Full video ngày 30/8/2014”

Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 7 – Full video ngày 23/8/2014


[Toi la nguoi chien thang 2014 Tap 7 – Full video clipToi la nguoi chien thang 2014 Youtube – Xem Toi la nguoi chien thang ngay 23/8/2014]  Gameshow Tôi Là Người Chiến Thắng 2014 – The Winner Is 2014  mùa 2 Tập 7 do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Đông Tây Promotion phối hợpĐọc tiếp “Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 7 – Full video ngày 23/8/2014”

Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 6 – Full video ngày 16/8/2014


[Toi la nguoi chien thang 2014 Tap 6 – Full video clipToi la nguoi chien thang 2014 Youtube – Xem Toi la nguoi chien thang ngay 16/8/2014]  Gameshow Tôi Là Người Chiến Thắng 2014 – The Winner Is 2014  mùa 2 Tập 6 do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Đông Tây Promotion phối hợpĐọc tiếp “Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 6 – Full video ngày 16/8/2014”

Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 5 – Full video ngày 9/8/2014


[Toi la nguoi chien thang 2014 Tap 5 – Full video clipToi la nguoi chien thang 2014 Youtube – Xem Toi la nguoi chien thang ngay 9/8/2014]  Gameshow Tôi Là Người Chiến Thắng 2014 – The Winner Is 2014  mùa 2 Tập 5 do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Đông Tây Promotion phối hợpĐọc tiếp “Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 5 – Full video ngày 9/8/2014”

Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 4 – Full video ngày 2/8/2014


[Toi la nguoi chien thang 2014 Tap 4 – Xem full Toi la nguoi chien thang 2014 Youtube – Video clip Toi la nguoi chien thang ngay 2/8/2014]  Gameshow Tôi Là Người Chiến Thắng 2014 – The Winner Is 2014  mùa 2 Tập 4 do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Đông Tây Promotion phốiĐọc tiếp “Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 4 – Full video ngày 2/8/2014”

Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 3 – Full video ngày 26/7/2014


[Toi la nguoi chien thang 2014 Tap 3 – Xem full Toi la nguoi chien thang 2014 Youtube – Video clip Toi la nguoi chien thang ngay 26/7/2014]  Gameshow Tôi Là Người Chiến Thắng 2014 – The Winner Is 2014  mùa 2 Tập 2 do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Đông Tây Promotion phốiĐọc tiếp “Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 3 – Full video ngày 26/7/2014”

Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 2 – Full video ngày 19/7/2014


[Toi la nguoi chien thang 2014 Tap 2 – Xem full Toi la nguoi chien thang 2014 Youtube – Video clip Toi la nguoi chien thang ngay 19/7/2014]  Gameshow Tôi Là Người Chiến Thắng 2014 – The Winner Is 2014  mùa 2 Tập 2 do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Đông Tây Promotion phốiĐọc tiếp “Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 2 – Full video ngày 19/7/2014”

Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 1 – Full video ngày 12/7/2014


[Toi la nguoi chien thang 2014 Tap 1 – Xem full Toi la nguoi chien thang 2014 Youtube – Video clip Toi la nguoi chien thang ngay 12/7/2014]  Gameshow Tôi Là Người Chiến Thắng 2014 – The Winner Is 2014  mùa 2 do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Đông Tây Promotion phối hợp sảnĐọc tiếp “Tôi là người chiến thắng 2014 Tập 1 – Full video ngày 12/7/2014”

Chung kết Tôi là người chiến thắng Tập 12 ngày 10/8/2013 – Full video


[Toi la nguoi chien thang – The winner is Tap 12 – Toi la nguoi chien thang tap 12 ngay 10/8/2013 – Xem video clip Toi la nguoi chien thang – Chung ket Toi la nguoi chien thang] Tôi là người chiến thắng – The Winner Is tập 12 – Chung kết phát sóng trựcĐọc tiếp “Chung kết Tôi là người chiến thắng Tập 12 ngày 10/8/2013 – Full video”

Tôi là người chiến thắng Tập 11 ngày 3/8/2013 – Full video


[Toi la nguoi chien thang – The winner is Tap 11 – Toi la nguoi chien thang tap 11 ngay 3/8/2013 – Xem video clip Toi la nguoi chien thang] Tôi là người chiến thắng – The Winner Is tập 11 – Bán kết phát sóng trực tiếp lúc 21g ngày 3/8/2013 trên kênh HTV7,Đọc tiếp “Tôi là người chiến thắng Tập 11 ngày 3/8/2013 – Full video”

Tôi là người chiến thắng Tập 10 ngày 27/7/2013 – Full video


[Toi la nguoi chien thang – The winner is Tap 10 – Toi la nguoi chien thang tap 9 ngay 27/7/2013 – Xem video clip Toi la nguoi chien thang] Tôi là người chiến thắng – The Winner Is tập 10 – Đêm Tứ kết 2 phát sóng trực tiếp lúc 21g ngày 27/7/2013 trênĐọc tiếp “Tôi là người chiến thắng Tập 10 ngày 27/7/2013 – Full video”