Thư giãn cuối tuần ngày 1/9/2012 – VIDEO CLIP


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 1/9 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV]  Thư giãn cuối tuần ngày 1/9/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTV 3 với các chuyên mục: Hỏi xoáy đáp xoay, Tiểu phẩm hài. Thư giãn cuối tuần ngày 18/8/2012Đọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 1/9/2012 – VIDEO CLIP”

Thư giãn cuối tuần ngày 18/8/2012 -video clip


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 18/8 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV]  Thư giãn cuối tuần ngày 18/8/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTV 3 với các chuyên mục: Copy và bơm vá, Hỏi xoáy đáp xoay, Tiểu phẩm hài. Thư giãnĐọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 18/8/2012 -video clip”

Thư giãn cuối tuần ngày 11/8/2012 – Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 11/8 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV]  Thư giãn cuối tuần ngày 11/8/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTV 3 với các chuyên mục: Copy và bơm vá, Hỏi xoáy đáp xoay, Tiểu phẩm hài. Thư giãnĐọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 11/8/2012 – Video clip”

Thư giãn cuối tuần ngày 28/7/2012 – Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 28/7 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV]  Thư giãn cuối tuần ngày 28/7/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTV 3 với các chuyên mục: Copy và bơm vá, Hỏi xoáy đáp xoay, Tiểu phẩm hài. Bài nóng:Đọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 28/7/2012 – Video clip”

Thư giãn cuối tuần ngày 14/7/2012 – Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 14/7 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV]  Thư giãn cuối tuần ngày 14/7/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTV 3 với các chuyên mục: Copy và bơm vá, Hỏi xoáy đáp xoay, Tiểu phẩm hài. Bài nóng:Đọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 14/7/2012 – Video clip”

Thư giãn cuối tuần ngày 7/7/2012 – Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 7/7 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV]  Thư giãn cuối tuần ngày 7/7/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTV 3 với các chuyên mục: Copy và bơm vá, Hỏi xoáy đáp xoay, Tiểu phẩm hài. Thư giãnĐọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 7/7/2012 – Video clip”

Thư giãn cuối tuần ngày 30/6/2012 – Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 30/6 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV]  Thư giãn cuối tuần ngày 30/6/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTV 3 với các chuyên mục: Copy và bơm vá, Hỏi xoáy đáp xoay, Tiểu phẩm hài. Thư giãnĐọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 30/6/2012 – Video clip”

Thư giãn cuối tuần ngày 23/6/2012 – Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 23/6 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV]  Thư giãn cuối tuần ngày 23/6/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTV 3 với các chuyên mục: Copy và bơm vá, Hỏi xoáy đáp xoay, Tiểu phẩm hài. Chung kếtĐọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 23/6/2012 – Video clip”

Thư giãn cuối tuần ngày 2/6/2012 – Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 2/6 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV]  Thư giãn cuối tuần ngày 2/6/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTV 3 với các chuyên mục: Copy và bơm vá, Hỏi xoáy đáp xoay, Tiểu phẩm hài. Thư giãnĐọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 2/6/2012 – Video clip”

Thư giãn cuối tuần ngày 26/5/2012 – Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 26/5 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV]  Thư giãn cuối tuần ngày 26/5/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTV 3 với các chuyên mục: Copy và bơm vá, Hỏi xoáy đáp xoay, Tiểu phẩm hài. Thư giãnĐọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 26/5/2012 – Video clip”

Thư giãn cuối tuần ngày 28/4 – Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 28/4 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV]  Thư giãn cuối tuần ngày 28/4/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTV 3 với các chuyên mục: Copy và bơm vá, Hỏi xoáy đáp xoay, Tiểu phẩm hài. Thư giãnĐọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 28/4 – Video clip”

Thư giãn cuối tuần ngày 21/4 –Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 21/4 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV] Đến hẹn lại lên, Thư giãn cuối tuần ngày 21/4/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTV 3 với các chuyên mục: Copy và bơm vá, Hỏi xoáy đáp xoay, TiểuĐọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 21/4 –Video clip”

Thư giãn cuối tuần ngày 14/4/2012 – Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Thu gian cuoi tuan – Hoi xoay dap xoay ngay 14/4 – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV] Đến hẹn lại lên, Thư giãn cuối tuần ngày 14/4/2012 được phát sóng lúc 21h trên VTv 3 với các chuyên mục: Copy và bơm vá, Hỏi xoáy đáp xoay, TiểuĐọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 14/4/2012 – Video clip”

Thư giãn cuối tuần ngày 7/4/2012 – Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Hoi xoay dap xoay ngay 7/4 – Clip Hoi xoay dap xoay ngay 7/4 – Chuong trỉnh Hoi xoay dap xoay – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV] Như thường lệ, chương trình Thư giãn cuối tuần trên VTV3 trở lại với phiên bản Hỏi xoáy đáp xoay mớiĐọc tiếp “Thư giãn cuối tuần ngày 7/4/2012 – Video clip”

Hỏi xoáy đáp xoay ngày 31/3 – Video clip


[Hoi xoay dap xoay – Hoi xoay dap xoay ngay 31/3 – Clip Hoi xoay dap xoay ngay 31/3 – Chuong tỉnh Hoi xoay dap xoay – Chuong trinh Thu gian cuoi tuan VTV]  Hỏi xoáy đáp xoay của chương trình Thư giãn cuối tuần trên VTV3 trở lại với phiên bản mới của TiếnĐọc tiếp “Hỏi xoáy đáp xoay ngày 31/3 – Video clip”