Video Chung kết Duyên dáng truyền hình 2011


[Chung ket Duyen dang truyen hinh 2011 – Xem clip dem Chung ket Duyen dang truyen hinh HTV 2011 – Ket qyua Dem chung ket Duyen dang truyen hinh 2011]  Đêm qua 18/12 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM đã diễn ra đêm Chung kết cuộc thi Duyên dáng truyền hình 2011 (do HTVĐọc tiếp “Video Chung kết Duyên dáng truyền hình 2011”