Ai dám hát Tập 10 – Full video ngày 27/8/2014


[Ai dam hat Tap 10 – Full video clip Youtube Ai dam hat – Xem Ai dam hat ngay 27/8/2014]  S au thời gian tạm dừng, Gameshow Đố ai hát được đã trở lại với phiên bản mới Ai dám hát.  Ai dám hát Tập 10 ngày 27/8/2014  sẽ  phát sóng vào lúc 21h30 trên kênh HTV7Đọc tiếp “Ai dám hát Tập 10 – Full video ngày 27/8/2014”

Ai dám hát Tập 9 – Full video ngày 20/8/2014


[Ai dam hat Tap 9 – Full video clip Youtube Ai dam hat – Xem Ai dam hat ngay 20/8/2014]  S au thời gian tạm dừng, Gameshow Đố ai hát được đã trở lại với phiên bản mới Ai dám hát.  Ai dám hát Tập 9 ngày 20/8/2014  sẽ  phát sóng vào lúc 21h30 trên kênh HTV7Đọc tiếp “Ai dám hát Tập 9 – Full video ngày 20/8/2014”

Ai dám hát Tập 8 – Full video ngày 13/8/2014


[Ai dam hat Tap 8 – Full video clip Youtube Ai dam hat – Xem Ai dam hat ngay 13/8/2014]  S au thời gian tạm dừng, Gameshow Đố ai hát được đã trở lại với phiên bản mới Ai dám hát.  Ai dám hát Tập 8 ngày 13/8/2014  sẽ  phát sóng vào lúc 21h30 trên kênh HTV7Đọc tiếp “Ai dám hát Tập 8 – Full video ngày 13/8/2014”

Ai dám hát Tập 7 – Full video ngày 6/8/2014


[Ai dam hat Tap 7 – Full video clip Youtube Ai dam hat – Xem Ai dam hat ngay 6/8/2014]  S au thời gian tạm dừng, Gameshow Đố ai hát được đã trở lại với phiên bản mới Ai dám hát.  Ai dám hát Tập 7 ngày 6/8/2014  sẽ  phát sóng vào lúc 21h30 trên kênh HTV7Đọc tiếp “Ai dám hát Tập 7 – Full video ngày 6/8/2014”

Ai dám hát Tập 6 – Full video ngày 30/7/2014


[Ai dam hat Tap 6 – Xem Ai dam hat full video clip Youtube – Ai dam hat ngay 30/7/2014] S au thời gian tạm dừng, Gameshow Đố ai hát được đã trở lại với phiên bản mới Ai dám hát.  Ai dám hát Tập 6 ngày 30/7/2014 sẽ  phát sóng vào lúc 21h30 trên kênh HTV7Đọc tiếp “Ai dám hát Tập 6 – Full video ngày 30/7/2014”

Ai dám hát Tập 5 – Full video ngày 23/7/2014


[Ai dam hat Tap 5 – Xem Ai dam hat full video clip Youtube – Ai dam hat ngay 23/7/2014] Sau thời gian tạm dừng, Gameshow Đố ai hát được đã trở lại với phiên bản mới Ai dám hát.  Ai dám hát Tập 5 ngày 23/7/2014 sẽ  phát sóng vào lúc 21h30 trên kênh HTV7 vớiĐọc tiếp “Ai dám hát Tập 5 – Full video ngày 23/7/2014”

Ai dám hát Tập 4 – Full video ngày 16/7/2014


[Ai dam hat Tap 4 – Xem Ai dam hat full video clip Youtube – Ai dam hat ngay 16/7/2014] Sau thời gian tạm dừng, Gameshow Đố ai hát được đã trở lại với phiên bản mới Ai dám hát.  Ai dám hát Tập 4 ngày 16/7/2014 sẽ  phát sóng vào lúc 21h30 trên kênh HTV7 vớiĐọc tiếp “Ai dám hát Tập 4 – Full video ngày 16/7/2014”

Ai dám hát Tập 3 – Full video ngày 9/7/2014


[Ai dam hat Tap 3 – Xem Ai dam hat full video clip Youtube – Ai dam hat ngay 9/7/2014] Sau thời gian tạm dừng, Gameshow Đố ai hát được đã trở lại với phiên bản mới Ai dám hát.  Ai dám hát Tập 3 ngày 9/7/2014 sẽ  phát sóng vào lúc 21h30 trên kênh HTV7 vớiĐọc tiếp “Ai dám hát Tập 3 – Full video ngày 9/7/2014”

Ai dám hát Tập 2 – Full video ngày 2/7/2014


[Ai dam hat Tap 1 – Xem Ai dam hat full video clip Youtube – Ai dam hat ngay 25/6/2014] Sau thời gian tạm dừng, Gameshow Đố ai hát được đã trở lại với phiên bản mới Ai dám hát.  Ai dám hát Tập 2 ngày 2/7/2014 sẽ  phát sóng vào lúc 21h30 trên kênh HTV7 với 2Đọc tiếp “Ai dám hát Tập 2 – Full video ngày 2/7/2014”

Ai dám hát Tập 1 – Full video ngày 25/6/2014


[Ai dam hat Tap 1 – Xem Ai dam hat full video clip Youtube – Ai dam hat ngay 25/6/2014] Sau thời gian tạm dừng, Gameshow Đố ai hát được đã trở lại với phiên bản mới Ai dám hát. Tập đầu tiên của Ai dám hát sẽ chính thức phát sóng vào lúc 21h30 thứ tư, ngàyĐọc tiếp “Ai dám hát Tập 1 – Full video ngày 25/6/2014”

Đố ai hát được Tập 10 ngày 8/3/2014 – Full video


[Do ai hat duoc Tap 10 – Video clip Do ai hat duoc Youtube – Xem Do ai hat duoc ngay 8/3/2014] Đố ai hát được – Sing if you can Tập 10  lên sóng VTV3 vào lúc 20g tối ngày 8/3/2014 với phần đối đầu của hai đội hai đội Nhan sắc (Thảo MyĐọc tiếp “Đố ai hát được Tập 10 ngày 8/3/2014 – Full video”

Đố ai hát được Tập 9 – Full video ngày 1/3/2014


[Do ai hat duoc Tap 9 – Video clip Do ai hat duoc Youtube – Xem Do ai hat duoc ngay 1/3/2014] Đố ai hát được – Sing if you can Tập 9 lên sóng VTV3 vào lúc 20g tối ngày 1/3/2014 với phần đối đầu của hai đội Yasuy, Bảo Trâm và Don Nguyễn,Đọc tiếp “Đố ai hát được Tập 9 – Full video ngày 1/3/2014”

Đố ai hát được Tập 8 ngày 22/2/2014 – Full video


[Do ai hat duoc Tap 8 – Video clip Do ai hat duoc – Xem Do ai hat duoc ngay 22/2/2014] Đố ai hát được – Sing if you can Tập 8 lên sóng VTV3 vào lúc 20g tối 22/2/2014 với phần đối đầu của hai đội Mi-A, Pha Lê và Hữu Kiên Got talent –Đọc tiếp “Đố ai hát được Tập 8 ngày 22/2/2014 – Full video”

Đố ai hát được Tập 7 ngày 15/2/2014 – Full video


[Do ai hat duoc Tap 7 – Video clip Do ai hat duoc – Xem Do ai hat duoc ngay 15/2/2014] Đố ai hát được – Sing if you can Tập 7 lên sóng VTV3 vào lúc 20g tối 15/2/2014 với phần đối đầu của hai đội Kyo York – Minh Trang và Huỳnh AnhĐọc tiếp “Đố ai hát được Tập 7 ngày 15/2/2014 – Full video”

Đố ai hát được Tập 5 ngày 25/1/2014 – Full video


[Do ai hat duoc Tap 5 – Video clip Do ai hat duoc – Xem Do ai hat duoc ngay 25/1/2014] Đố ai hát được – Sing if you can Tập 5 lên sóng VTV3 vào lúc 20g tối 25/1/2014 với phần đối đầu của hai đội “8 mắt” của Karik – Hoàng Long vớiĐọc tiếp “Đố ai hát được Tập 5 ngày 25/1/2014 – Full video”