Gala trao giải Bài hát yêu thích năm 2014 – Full video ngày 4/1/2015


[Chung ket trao giai Bai hat yeu thich nam 2014 – Bai hat yeu thich thang 1/2015 – Full video clip Liveshow Bai hat yeu thich thang 1/2015 – Xem Bai hat yeu thich ngay 4/1/2015 tren Youtube]  Đêm Gala trao giải Bài hát yêu thích năm 2014 và Liveshow Bài hát yêu thích Tháng 1/2015 diễn raĐọc tiếp “Gala trao giải Bài hát yêu thích năm 2014 – Full video ngày 4/1/2015”

Bài hát yêu thích tháng 11/2014 – Full video ngày 2/11/2014


[Bai hat yeu thich thang 11/2014 – Full video clip Liveshow Bai hat yeu thich thang 11/2014 – Xem Bai hat yeu thich ngay 2/11/2014 tren Youtube]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 11/2014 diễn ra lúc 21g00 ngày 2/11/2014 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) . Chương trình Bài hát yêu thíchĐọc tiếp “Bài hát yêu thích tháng 11/2014 – Full video ngày 2/11/2014”

Bài hát yêu thích tháng 9/2014 – Full video ngày 7/9/2014


[Bai hat yeu thich thang 9/2014 – Full video clip Liveshow Bai hat yeu thich thang 9/2014 – Xem Bai hat yeu thich ngay 7/9/2014 tren Youtube]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 9/2014 diễn ra lúc 21g00 ngày 7/9/2014 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) . Chương trình Bài hát yêu thíchĐọc tiếp “Bài hát yêu thích tháng 9/2014 – Full video ngày 7/9/2014”

Bài hát yêu thích tháng 8/2014 – Full video ngày 3/8/2014


[Bai hat yeu thich thang 8/2014 – Xem video clip Liveshow Bai hat yeu thich thang 8/2014 – Ket qua Bai hat yeu thich ngay 3/8/2014]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 8/2014 diễn ra lúc 21g00 ngày 3/8/2014 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) . Chương trình Bài hát yêuĐọc tiếp “Bài hát yêu thích tháng 8/2014 – Full video ngày 3/8/2014”

Bài hát yêu thích tháng 7/2014 – Full video ngày 5/7/2014


[Bai hat yeu thich thang 7/2014 – Xem video clip Liveshow Bai hat yeu thich thang 7/2014 – Ket qua Bai hat yeu thich ngay 5/7/2014]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 7/2014 diễn ra lúc 21g00 ngày 5/7/2014 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) . Chương trình Bài hát yêuĐọc tiếp “Bài hát yêu thích tháng 7/2014 – Full video ngày 5/7/2014”

Bài hát yêu thích tháng 6/2014 – Full video ngày 1/6/2014


[Bai hat yeu thich thang 6/2014 – Xem video clip Liveshow Bai hat yeu thich thang 6/2014 – Ket qua Bai hat yeu thich ngay 1/6/2014]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 6/2014 diễn ra lúc 21g00 ngày 1/6/2014 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) . Chương trình Bài hát yêuĐọc tiếp “Bài hát yêu thích tháng 6/2014 – Full video ngày 1/6/2014”

Bài hát yêu thích tháng 5/2014 – Full video ngày 4/5/2014


[Bai hat yeu thich thang 5/2014 – Xem video clip Liveshow Bai hat yeu thich thang 5/2014 – Ket qua Bai hat yeu thich ngay 4/5/2013]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 5/2014 diễn ra lúc 21g00 ngày 4/5/2014 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) . Chương trình Bài hát yêuĐọc tiếp “Bài hát yêu thích tháng 5/2014 – Full video ngày 4/5/2014”

Bài hát yêu thích tháng 4/2014 – Full video ngày 6/4/2014


[Bai hat yeu thich thang 4/2014 – Liveshow Bai hat yeu thich thang 4/2014 – Ket qua Bai hat yeu thich ngay 6/4/2013]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 4/2014 diễn ra lúc 21g00 ngày 2/3/2014 tại tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh. Chương trình Bài hát yêu thích Tháng 4/2014 đượcĐọc tiếp “Bài hát yêu thích tháng 4/2014 – Full video ngày 6/4/2014”

Bài hát yêu thích Tháng 3/2014–Full video liveshow ngày 2/3/2014


[Bai hat yeu thich thang 3/2014 – Liveshow Bai hat yeu thich thang 3/2014 – Ket qua Bai hat yeu thich ngay 2/3/2013]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 3/2014 diễn ra lúc 21g00 ngày 2/3/2014 tại tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh. Chương trình Bài hát yêu thích Tháng 3/2014 đượcĐọc tiếp “Bài hát yêu thích Tháng 3/2014–Full video liveshow ngày 2/3/2014”

Bài hát yêu thích Tháng 12/2013 – Full video liveshow ngày 1/12/2013


[Bai hat yeu thich thang 12/2013 – Liveshow Bai hat yeu thich thang 12/2013 – Ket qua Bai hat yeu thich ngay 1/12/2013]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 12/2013 diễn ra lúc 21g00 ngày 1/12/2013 tại cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Chương trình Bài hát yêu thích Tháng 12/2013 đượcĐọc tiếp “Bài hát yêu thích Tháng 12/2013 – Full video liveshow ngày 1/12/2013”

Bài hát yêu thích tháng 10/2013 ngày 6/10/2013 – Full video liveshow


[Bai hat yeu thich thang 10/2013 – Liveshow Bai hat yeu thich thang 10/2013 – Ket qua Bai hat yeu thich ngay 6/10/2013]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 10/2013 diễn ra lúc 21g00 ngày 6/10/2013 tại cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Chương trình Bài hát yêu thích Tháng 10/2013 đượcĐọc tiếp “Bài hát yêu thích tháng 10/2013 ngày 6/10/2013 – Full video liveshow”

Bài hát yêu thích tháng 9/2013 ngày 1/9/2013 – Full video


[Bai hat yeu thich – Bai hat yeu thich thang 9-2013 – Liveshow Bai hat yeu thich thang 9/2013 – Ket qua Bai hat yeu thich nam 2013]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 9/2013 diễn ra lúc 21g00 ngày 1/9/2013 Hà Nội. Chương trình Bài hát yêu thích Tháng 9/2013 được truyền hình trựcĐọc tiếp “Bài hát yêu thích tháng 9/2013 ngày 1/9/2013 – Full video”

Bài hát yêu thích tháng 8/2013 ngày 4/8/2013 – Full video


[Bai hat yeu thich – Bai hat yeu thich thang 8-2013 – Liveshow Bai hat yeu thich thang 8/2013 – Ket qua Bai hat yeu thich nam 2013]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 8/2013 diễn ra lúc 21g00 ngày 4/8/2013 tại Sân khấu Lan Anh – TP. Hồ Chí Minh. Chương trình Bài hátĐọc tiếp “Bài hát yêu thích tháng 8/2013 ngày 4/8/2013 – Full video”

Bài hát yêu thích tháng 7/2013 – Full video


[Bai hat yeu thich – Bai hat yeu thich thang 7-2013 – Liveshow Bai hat yeu thich thang 7/2013 – Ket qua Bai hat yeu thich nam 2013]  Bài hát yêu thích tháng 7-2013 diễn ra lúc 21g ngày 7/7 tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh (TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên VTV3. >> GalaĐọc tiếp “Bài hát yêu thích tháng 7/2013 – Full video”

Bài hát yêu thích tháng 6/2013 – Full video


[Bai hat yeu thich – Bai hat yeu thich thang 6-2013 – Liveshow Bai hat yeu thich thang 6/2013 – Ket qua Bai hat yeu thich nam 2013]  Chương trình Bài hát yêu thích tháng 6-2013 sẽ diễn ra lúc 21g ngày 2-6 tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh (TP.HCM), truyền hình trực tiếpĐọc tiếp “Bài hát yêu thích tháng 6/2013 – Full video”